Вести

Вест од дана 24.02.2017.

Позивају се сви чланови клуба да присуствују РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ клуба у понедељак 27.02.2017. са почетком у 18 часова у просторијама клуба са следећим дневним редом:

  1. Избор органа клуба (управни одбор, секретар, веће части и надзорни одбор)
  2. Финансијски извештај "Извештај о раду клуба у 2016 години"
  3. План рада за 2017. годину
  4. Усвајање новог усаглашеног статута клуба
  5. Разно